10.Ocak.2017 tarihinde kabul edilip resmi gazetede yayımlanan 6769 sayılı Markaları Korumaya Yönelik SINAİ MÜLKİYET KANUNU’nu kapsamında yapılan değişikliklerden biri yayına itirazlarda gerekçe olarak gösterilen markaların kullanımını ispatlaması talebidir. Bu değişiklikle markanızın red edilmesi için çeşitli sebeplerle yapılan itirazlara karşı yapılacak olan savunma işleminiz de itiraz sahibinin öne sürdüğü markalarla ilgili kullanımının ispatlanmasını talep edebilirsiniz. Bu sayede redde gerekçe olarak gösterilen markanın markanızla ilgili alanlarda 5 yıllık süre içerisinde kullanılmadığı ispat edilirse, markanıza yapılan itirazın reddedilmesinde önemli bir etken olarak değerlendirilecektir.

1-Markanın tescilinden itibaren beş yıllık süre içinde markanın hak sahibi tarafından kullanılması gerekmektedir.
2- Marka sahibi ticari faaliyeti, ekonomik koşullar gibi nedenlerle markayı kullanımına dönem dönem ara verebilir, ama böyle bir aranın kesintisiz beş yıl olmamak şartıyla, belli aralıklarla olması gerekmektedir. Ayrıca Doğal afetler, savaş, gümrük mevzuatındaki değişiklikler gibi tamamen marka sahibinin müdahale alanı dışında kalan haller, haklı neden hallerine örnek olarak verilmektedir.

Markanın bir başkasına devri, markanın yenilenmesi vb. işlemler yapılan marka için yeniden bir beş yıllık hoşgörü süresi başlayacağı anlamına gelmemektedir.
Yukarıda açıklamış olduğumuz haller dikkate alındığında markanıza yapılan itirazda markanın benzerliği ve tescilli olması markanın red edilmesi için yeterli bir sebep olmadığı görülmektedir. Bu sebeple markalarınıza gelen itirazlar da yapılacak olan savunmada kullanım ispatı talep edebilir ve bu sayede belki de sizin markanızla ilgili alanda hiç kullanılmayan bir marka yüzünden markanızın red edilmesini engelleyebilirsiniz.

Savunma işlemlerinizi kendiniz yapabileceği gibi alanında uzmanlaşmış Marka ve Patent Vekillerinden de destek alabilirsiniz.