PATENT TESCİLİ

Tanımı
Tarım dahil sanayinin herhangi bir alanında uygulanabilir nitelikteki bilinen tekniği aşan her türlü teknik gelişmeleri korumak amacıyla verilen belgedir.
Bir ürüne Patent tescili alınabilmesi için Dünyanın hiçbir yerinde piyasaya çıkmamış olması, Sanayinin herhangi bir dalında kullanılabilir olması, ve var olan teknolojinin üstünde bir buluş olması gerekmektedir.
Koruma süresi 20 yıldır. Yıllık harcı yatırılmadığı takdirde koruma süresi sona erer.

Buluş Niteliğinde Olmadığı İçin Patent Alınamayacaklar
• Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları,
• Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar,
• Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar, bilgisayar yazılımları,
• Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller, • İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan, hayvan vücudu ile ilgili teşhis usulleri.
• Konusu kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar,
• Bitki ve hayvan türleri veya önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanan bitki veya hayvan yetiştirilmesi usulleri,

Patent Verilerek Korunamayacak Buluşlar
• Konusu kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar
• Bitki ve hayvan türleri veya önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanan bitki veya hayvan yetiştirilmesi usulleri.

Aşaması
Başvurular online yapılmakta ve siteme girişi olmaktadır. Patentler araştırmaya tabidir. Araştırmanın başvuru ile beraber yapılması durumunda süreç hızlanmaktadır. İstendiğinde 12 ay içerisinde de araştırma ücreti ödenebilir. Araştırma sonucuna göre inceleme talep edilecek ve nihai karar verilecektir. Yayına çıkacak olan başvuru 3 ay itiraza açılacaktır. Tüm işlemler bittikten sonra belge düzenleme ücreti yatırılacak ve tescil belgesi gelecektir.
Bir patent belgesinin gelmesi başvurudan itibaren 2,5 -3 yılı bulmaktadır.

Koruma Süresi
Koruma süresi 20 yıldır. Koruma süresinin devam edebilmesi için her yıl başvuru tarihine kadar yıllık ücretlerinin yatırılması gerekmektedir.

FAYDALI MODEL TESCİLİ

Tanımı
Yeni buluşları korumak için verilen bir başka belge türü de Faydalı Model Belgesidir. Faydalı Model Belgesi ile Patent arasında, inceleme ve değerlendirme şekli bakımından fark vardır. Faydalı Model Belgesi verilerek sağlanan koruma, patente kıyasla daha kısa sürelidir. Buluşa Patent ya da Faydalı Model Belgesi verilmesi ile ilgili konuşarak bir karar verilmelidir.

Aşaması
Başvurular online yapılmakta ve siteme girişi olmaktadır. Faydalı modeller araştırmaya tabidir. Araştırmanın başvuru ile beraber yapılması durumunda süreç hızlanmaktadır. İstendiğinde 2 ay içerisinde de araştırma ücreti ödenebilir. Araştırma sonucunda başvuru yayına çıkacak ve 3 ay itiraza karşı yayınlanacaktır. Tüm işlemler bittiğinde belge düzenleme ücreti ödenecek ve tescil belgesi gelecektir. Bir faydalı model belgesinin gelmesi başvurudan itibaren 1,5-2 yılı bulmaktadır.

Koruma Süresi
Faydalı Modelin koruma süresi 10 yıldır. Koruma süresinin devam edebilmesi için her yıl başvuru tarihine kadar yıllık ücretlerinin yatırılması gerekmektedir.