1985 yılından beri Avrupa komisyonu çeşitli ürün grupları için standartlar yayınlamaktadır. Yeni yaklaşım direktifleri olarak anılan bu direktifler sağlık, güvenlik, çevre ve tüketiciyi koruma konusunda uyulması gereken şartları belirtmektedir. Türkiye gibi Avrupa Birliği dışında yer alan ülkelerden Avrupa Birliği ülkelerine ihraç edilen ürünler için de aynı zorunluluklar geçerli olmaktadır. Bir direktifin geçiş sürecinin sonunda, belirtilen şartlara uygun olarak üretilmeyen, yani sağlık, güvenlik, çevre ve tüketiciyi koruma şartlarına uymayan ürünlerin Avrupa Birliği ülkelerine girişi ve pazarlanması mümkün değildir. Üreticiler, gerek Avrupa Birliği ülkelerinde gerekse Avrupa Birliği dışındaki ülkelerde, direktiflere uygunluğu sağlayarak bu uygunluğun işareti olan CE işaretini ürünleri üzerinde kullanırlar.

CE İşaretinin Zorunlu Olduğu Ürünler
1- Elektrikli Cihazlar
2- Basınçlı Kaplar
3- Oyuncaklar
4- İnşaat Malzemeleri
5- Elektromagnetik uygunluk taşıması gereken ürünler
6- Makinalar
7- Kişisel koruma techizatları
8- Otomatik olmayan tartı aletleri
9- Vücuda yerleştirilen tibbi cihazlar
10- Gaz yakan cihazlar
11- Telekominikasyon cihazları
12- Sıcak su kazanları
13- Tibbi cihazlar
14- Uydu yer istasyonu ekipmanları
15- Patlayıcı maddeler
16- Hava ulaşım ekipmanları
17- Derin dondurucular
18- Patlayıcı ortamda kullanılan ekipmanlar
19- Gezi tekneleri
20- Asansörler
21- Buzdolabı ve dondurucuların verimliliği