İşlerinizin daha çok artması, yeni yatırımlara girmek amacınız. Bunları yaparken de kişiyi alıkoyan en önemli şey maliyetler. Katılacağınız fuarlar, yurt dışı tanıtım çalışmaları, markalaşma, eleman alımları gibi pek çok konuda devlet firmalara değişen oranlarda destek veriyor. Yapacağınız yatırımların, atacağınız adımların maliyetinin bir kısmını devletten alabilirsiniz. Devletin amacı firmaların yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak niyetiyle tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesini sağlamaktır.

Hedef Patent olarak amacımız, müşterinin bürokrasiyle uğraşını ortadan kaldırmak, maddi destek elde edelim derken kaybedilen zamanı engellemektir. Şirketimiz verilen destekleri takip ederek müşteri bilgilendirmeleri yapmak, destek sürecini takip etmek ve evrak hazırlanmasında firmaların yanında
olarak desteğin daha kolay alınmasını sağlamaktadır.