Türkiye’de her geçen yıl patent başvuru sayıları artmakta. Bununla ilgili hem kurumların maddi destek sağlaması hem de Türk Patent ve Marka Kurumunun bu sayıların artması ile ilgili organizasyonlara girmesi çok etkili. Ocak ayında Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokolle bir iş birliği başladı ve fen liselerinde fikri mülkiyet çalışmalarının yaygınlaştırılması amaçlandı.
2019 yılında yine Türk Patent ve Marka Kurumu ile MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü arasında imzalanan işbirliği ile farkındalık çalışmaları yapılmış, öğrenciler buluş yapmaya ve tescil almaya teşvik edilmiş ve böylece 2020 yılında yapılan başvuruların 188 adeti bu işbirliği sayesinde genç buluşçu sayıları arttırılarak bu okullardan olmuştu.
Yine bu amaçla 2021 yılında genç girişimci sayılarının artırılması amacıyla fen liselerinde de sınai mülkiyet çalışmalarının yaygınlaştırılması için “Eğitim İş Birliği Protokolü” imzalandı. Genç girişimci sayılarında bu yılda artış olacak gibi duruyor. Bu tür atılımların pek çok avantajı var.; fen liselerindeki yönetici, öğretmen ve özelikle teknik işlerde çalışma ihtimali olan bu öğrencilerin sınai mülkiyet farkındalığı arttığı gibi yürütülen proje ve faaliyetler sonucunda ortaya çıkan yeniliklerin ve fikri ürünlerin sınai mülkiyet hakları kapsamında korunması da sağlanacaktır.
Gençleri teşvik etmek amacıyla bu yıl yapılan bir diğer organizasyon da ilk defa düzenlenen I. Ulusal Liseler Patent ve Faydalı Model Yarışması. Daha önce iki kez üniversitelere yönelik düzenlenen Patentle Türkiye Yarışması, bu yıl ilk kez lise öğrencilerine düzenleniyor. Şubat ayının sonunda başvuruları alınan yarışmada bakalım ne buluşlar çıkacak. Başvurular öğrenciler için ücretsiz ve online olarak yapıldı.
Yarışmaya öğrenciler, bağımsız bir şekilde ya da grup halinde katılabilecekleri gibi en az bir öğrencinin başvuru sahibi olarak eklenmesi şartıyla öğretmenleriyle birlikte de katılım sağlayabildiler. Yarışma kapsamında alınan başvurular, TÜRKPATENT tarafından oluşturulacak jüri tarafından başvuru unsurlarının hazırlanışı, teknik çözüm getirilen problemin tanımlanması, teknik çözümün uygulanmasını sağlayacak yeterlilikte anlatımı, koruma kapsamının belirlenmesi, istemlerin yazımı, tekniğin bilinen durumuna göre buluşun yenilik seviyesi, teknik etki, sanayiye uygulanabilirlik, ticarileşme potansiyeli kriterlerine göre değerlendirmeye tabi tutulacak ve yarışmada dereceye giren adaylara 2 binle 20 bin TL arasında ödül verilecek.
Malum ülkemiz yeni bir buluş yapma konusunda çok gerilerde fakat var olan bir buluşa adaptasyon ve taklit etme ile ilgili dünya da 4. Sırada olduğu söyleniyor. Taklidin önüne geçilmesi ve yeni hiç bulunmamış fikirler ortaya atılması zihniyetinin yerleşmesi için gençler gerçekten çok önemli. Bu zihniyetle yetişir ve çalışırlarsa ülkemiz için ileriki yıllarda katkısı çok büyük olacaktır. Gelecek yıllarda yapılacak olanlara gençlerin de talebinin artmasını temenni ediyorum. O zaman ne diyoruz Haydi gençler buluş yapmaya…