Ticaret hayatında isminizi koruma altına alabilmek adına yapılabilecek en iyi yatırımdır MARKA TESCİLİ. Tabi doğru sınıflandırma yani içerikle yapılması durumunda.
Ürünlerin ya da firma isimlerimizin korunması için attığımız ilk adım olan Marka Tescilin de dikkat edilmesi gereken en önemli unsur Türk Patent Enstitüsü tarafından belirlenmiş olan sınıflardan faaliyet gösterdiğiniz alanın doğru belirlenmesidir. Şöyle ki Türk Patent Enstitüsü aynı markanın farklı sektörlerde kullanımını sağlayabilmek için iş sektörlerini 45 sınıfa ayrılmıştır. Marka başvurusunun ilk aşaması olan marka araştırma işlemi belirlenen sınıf içeriğinden uygun sınıfların belirlenmesiyle yapılır. Ve belirlenen sınıfta daha önceden aynı markayla tescil alınmamışsa marka başvurunuz yapılır.

Bir marka ancak ve sadece tescil başvurunda belirtilmiş olan mal ve hizmet sınıflarında tescil olunabilir. Başvuru yapılmadan önce markanın kullanılacağı sınıf ve sektör tam olarak tespit edilmeli ve buna göre başvuru yapılmalıdır. Uygun olmayan bir sınıfta tescil başvurusunun yapılması markadan beklenen korumanın sağlanmasına engel olacağı gibi markanın kullanılmamasından dolayı iptal edilmesine de sebep olabilir.

Markanın kullanılacağı mallar ve hizmetler, Nice Anlaşmasında belirlenen uluslararası sınıflandırmaya ilişkin esaslara göre sınıflandırılmaktadır. Tescili talep edilen mal veya hizmetlerin, sınıflara ayrılmış olarak ve sınıf numaraları belirtilerek sunulması gerekmektedir. Söz konusu listeye göre, mallar 34, hizmetler 11 sınıfta toplanmıştır. Marka tescil başvurusu, faaliyette bulunulacak sektörlere ilişkin alt sınıflar gözetilerek yapılmalıdır.

Doğru sınıfta başvuru yapılmaması durumunda markanız sizinle ilgili alanda bir başkası tarafından tescillenebilir. Bu sebeple marka başvuru işlemleriniz için sektörde tecrübe ve bilgi sahibi firma yada kişilerle çalışarak bu tür riskleri hayatınızdan uzaklaştırmanızı önermekteyiz.

SEDA ÇETİNKAYA
Marka ve Patent Uzmanı