Patent sahibi veya yetkili kıldığı kişi patentle bulunan bir buluşu, patentin verilmesi kararından itibaren 3 yıl içerisinde Türk Patent ve Marka Kurumuna kullanım beyanında bulunması gerekir.