HANGİ TÜR BULUŞLARA VEYA KONULARA PATENT İŞLEMİ UYGULANMAZ?
•Oyun, ticari ve zihni olarak nitelendirilen plan veya usullerin dışında kalan kurallar. • Matematik konulu metotlar, bilimsel anlam taşıyan teoriler ve keşiflere patent uygulanmaz. • Estetik, edebiyat veya sanat eserleri ile ilgili yaratmalara olanak tanınmaz. • Hayvanların veya bitkilerin buluşları üzerine patent uygulaması ön görülmemekle beraber,
aynı zaman’da beslenme ve yetiştirilme üzerine de bir buluş olanağı patent işleminde bulunmamaktadır.
İnsanlara veya hayvanlara dayalı hastalık, sağlık veya benzeri oluşumlar patent işlemine tabi tutulamaz. • Buluşun tahrik edici, kamu düzenine aykırı veya ahlak dışı olması patent işlemine uygun değildir.